subir nota pujar nota
    CONTACTE mail - TELÈFON 872 981 710 - 609 629 981
 
sobresalientte excelent
  aula

CSS invisible Button Css3Menu.com

CSS invisible Button Css3Menu.com

CSS invisible Button Css3Menu.com

CSS invisible Button Css3Menu.com

CSS invisible Button Css3Menu.com

 

CSS invisible Button Css3Menu.com

.
 

Repàs i Reforç Escolar

Matemàtiques, Física, Química

Atenció Personalitzada

Idiomes

Preparació d'Exàmens Oficials

Servei de Traduccions

Empresa i Comerç

3a Edat, Aturats, Matins

MAtes  
.
 

Aula de Lloret compta amb professionals docents, tots ells llicenciats universitaris de les branques científiques i tecnològiques, amb l’objectiu de poder impartir classes de les assignatures que tradicionalment han estat considerades complicades.

Amb una metodologia basada en l’execució d’exercicis i problemes diversos, l’objectiu és aconseguir agafar pràctica en el raonament matemàtic. Només el treball diari, la constant relació amb el professor, plantejant dubtes, reflexionant, raonant i practicant amb temps suficient, ajudarà a l’alumne a consolidar l’aprenentatge que el durà a l’èxit en els resultats obtinguts
 
Copyright Aula de Lloret, S.C.P.