subir nota pujar nota
    CONTACTE mail - TELÈFON 872 981 710 - 609 629 981
 
sobresalientte excelent
  aula

CSS invisible Button Css3Menu.com

CSS invisible Button Css3Menu.com

CSS invisible Button Css3Menu.com

CSS invisible Button Css3Menu.com

CSS invisible Button Css3Menu.com

 

CSS invisible Button Css3Menu.com

.
 

Repàs i Reforç Escolar

Matemàtiques, Física, Química

Atenció Personalitzada

Idiomes

Preparació d'Exàmens Oficials

Servei de Traduccions

Empresa i Comerç

3a Edat, Aturats, Matins

Aula  
.
 

Les classes de repàs i reforç escolar son impartides pel professorat de l’Aula de Lloret, format per titulats universitaris, amb una àmplia experiència en formació i capacitats per relacionar-se i adaptar-se a cada l’alumne.


Tot i que es fan a tots els nivells educatius, és en les darreres etapes de la primària quan l’alumne necessita un suport més important per poder encarar l’etapa d’ESO i posterior BATXILLERAT amb unes bases conceptuals prou consolidades.


Aconseguir uns bons resultats en les etapes posteriors depèn molt dels hàbits d’estudi de l’alumnat. A l’AULA focalitzem els esforços en fer que els alumnes interioritzin valors com l’ESFORÇ i el TREBALL DIARI com a naturals. Només així es poden consolidar les bases educatives que permetran assolir amb èxit les posteriors etapes. 

 
Copyright Aula de Lloret, S.C.P.